Đi lễ hội giật ấn, cướp phết cần mặt áo giáp sắt

Các họa sĩ biếm báo Tuổi Trẻ Cười nhìn về hiện tượng lễ hội đầu xuân qua lăng kính hài hước và châm biếm.
mộ bức tranh biếm nói về Lễ hội cướp Phết
1